Hoe werkt het

In deze tijden van maximale verandering is een eeuwenoude wijsheid nog steeds van kracht:

 

In de pronaos (voorplein) van de Tempel van Apollo in Delphi stond reeds geschreven "Ken Uzelf" γνῶθι σεαυτόν. Het aforisme is toegeschreven aan vele oude Griekse wijsgeren.

 

Wanneer je jezelf onvoldoende kent, dan is er sprake van een gedissocieerd bewustzijn.

Dit zie je direct terug in gedrag:

 •  irritaties naar anderen,

 •  afstand houden bij persoonlijke of professionele contacten,

 •  zoeken naar goedkeuring,

 •  (ver)oordelen,  

 •  moeilijk beslissingen kunnen nemen,

 •  impulsiviteit,

 • gebrek aan empathie, isolatie, etc. 

 

Wie niet in balans is, valt buiten de boot.

Hedendaags leiderschap vraagt onvermijdelijk om (in)zicht op jouw onbewuste aansturende krachten die je gedragspatronen beïnvloeden.

Door deze wisselwerking in beeld te brengen, ontstaat de mogelijkheid om

 • je ‘ irritatie-triggers’  positief te beïnvloeden,

 • ‘ vertrouwde’ gedragsvalkuilen daadkrachtig te omzeilen,

 • zinloze verdedigingsmechanismen te elimineren,

 • oude energievretende overlevingsreacties te stoppen,

 • persoonlijke kerncompetenties krachtig in te zetten.

 

Harry Rump; Freud en Jung voorbij.

Sinds Freud wordt meestal voor het onbewuste het voorbeeld van een ijsberg gehanteerd. Hierbij wordt het deel boven water gezien als het cognitief bewustzijn, waarbij het grootste deel van het bewustzijn onder water ligt.

 

Jung noemde het deel onder water het "persoonlijk onbewuste".

Dit gebied noemt Dr. Rump het Gedissocieerd bewustzijn.

Zolang we het onbewust noemen wordt het nooit bewust, terwijl we ons er wel degelijk (cognitief) bewust van kunnen worden.

 

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Disfunctionele patronen die ontstaan zijn in het verleden, kunnen zelfs de meest succesvolle professional  plotseling onderuit halen.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, is pas mogelijk als er voldoende balans is tussen je cognitief bewustzijn en het Gedissocieerd bewustzijn.

De connectie tussen beide delen van de ijsberg geeft optimaal vertrouwen in het eigen functioneren.


Jungiaans instituut
Rump Academie voor Dieptepsychologie

 • w-facebook
 • Google+ Basic Black
 • LinkedIn App Icon